คำเตือน

บราวเซอร์ ที่่ท่านใช้ขณะนี้ไม่รองรับกับระบบ

แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ IE เวอร์ชั่น 10+ ขึ้นไป

Download Chrome

Download IE

Status
ยินดีต้อนรับ
Basic Dialog
Resistance to PrimeFaces is futile!
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 และฟอร์มหมายเลข 1,2 คลิกที่นี่

  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิกที่นี่

  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรุ่น 10 คลิกที่นี่

  - ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารแนะนำผู้สมัคร คลิกที่นี่

คำชี้แจง
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครและส่งเอกสารประกอบภายในเวลาที่กำหนด
 2. หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน ให้ติดต่อมาที่ admission@kvis.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. แนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome บน PC