คำเตือน

บราวเซอร์ ที่่ท่านใช้ขณะนี้ไม่รองรับกับระบบ

แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ IE เวอร์ชั่น 10+ ขึ้นไป

Download Chrome

Download IE

Status
ยินดีต้อนรับ
Basic Dialog
Resistance to PrimeFaces is futile!
ปฏิทินการรับสมัคร

  13 ก.ย. 2565 - 10 ต.ค. 2565


  10 ต.ค. 2565


  21 ต.ค. 2565


  26 พ.ย. 2565


  13 ม.ค. 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  คลิกที่นี่
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  คลิกที่นี่      
  01 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ คลิกที่นี่
  02 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก คลิกที่นี่
  03 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น คลิกที่นี่
  04 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี คลิกที่นี่
  05 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี คลิกที่นี่
  06 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา คลิกที่นี่
  07 โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา คลิกที่นี่
  08 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่
  09 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี คลิกที่นี่
  10 โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง คลิกที่นี่
  11 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี คลิกที่นี่
คำชี้แจง
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครและส่งเอกสารประกอบภายในเวลาที่กำหนด
 2. หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน ให้ติดต่อมาที่ admission@kvis.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. แนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome บน PC