คำเตือน

บราวเซอร์ ที่่ท่านใช้ขณะนี้ไม่รองรับกับระบบ

แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ IE เวอร์ชั่น 10+ ขึ้นไป

Download Chrome

Download IE

Status
ยินดีต้อนรับ
Basic Dialog
Resistance to PrimeFaces is futile!
ปฏิทินการรับสมัคร

  1 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564


  17 ธ.ค. 2564


  18 ธ.ค. 2564


  21 ม.ค. 2565


  18 มี.ค. 2565


คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
  - ตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติ (แบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.1 และ 5.2) คลิกที่นี่
  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิกที่นี่      
  เอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิกที่นี่


      
  00_รายการเอกสารประกอบการมอบตัว คลิกที่นี่

  01_แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

  02_แบบฟอร์มข้อตกลงการให้ทุนการศึกษา คลิกที่นี่

  03_แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่

  04_แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่
คำชี้แจง
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกภายในเวลาที่กำหนด
 2. หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน ให้ติดต่อมาที่ admission@kvis.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. แนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome บน PC