คำเตือน

บราวเซอร์ ที่่ท่านใช้ขณะนี้ไม่รองรับกับระบบ

แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ IE เวอร์ชั่น 10+ ขึ้นไป

Download Chrome

Download IE

Status
ยินดีต้อนรับ
Basic Dialog
Resistance to PrimeFaces is futile!
ปฏิทินการรับสมัคร

  13 ก.ย. 2565 - 10 ต.ค. 2565


  10 ต.ค. 2565


  21 ต.ค. 2565


  26 พ.ย. 2565


  13 ม.ค. 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  คลิกที่นี่
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  คลิกที่นี่

  คลิกที่นี่
  1. แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน คลิกที่นี่
  2. ข้อตกลงการให้ทุนการศึกษา+การกรอก คลิกที่นี่
  3. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
  4. ใบรับรองแพทย์.pdf คลิกที่นี่
  5. รายการเอกสารประกอบการมอบตัว คลิกที่นี่
  6. เอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิกที่นี่คำชี้แจง
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครและส่งเอกสารประกอบภายในเวลาที่กำหนด
 2. หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน ให้ติดต่อมาที่ admission@kvis.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. แนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome บน PC