คำเตือน

บราวเซอร์ ที่่ท่านใช้ขณะนี้ไม่รองรับกับระบบ

แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ IE เวอร์ชั่น 10+ ขึ้นไป

Download Chrome

Download IE

Status
ยินดีต้อนรับ
Basic Dialog
Resistance to PrimeFaces is futile!
ปฏิทินการรับสมัคร

  1 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564


  17 ธ.ค. 2564


  โรงเรียนจะประกาศรายละเอียดและวิธีการคัดเลือกรอบสองในประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก


คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี่
 2. ดาวน์โหลดสรุปขั้นตอนการสมัครคัดเลือกนักเรียน คลิกที่นี่
  คลิกที่นี่
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรก

 4. 3.1.แบบหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรกฯ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 1 คลิกที่นี่   ตัวอย่างคลิกที่นี่

  3.2.ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรม/ผลงานฯ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 2 คลิกที่นี่   ตัวอย่างคลิกที่นี่

  3.3 เอกสารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อด้าน STEM
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 3 คลิกที่นี่   ตัวอย่างคลิกที่นี่

  3.4 เอกสารแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ตัวอย่างคลิกที่นี่

  3.5. รายงานผลคะแนนสอบรายบุคคล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ถ้ามี)
  ตัวอย่างคลิกที่นี่

  3.6. รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ถ้ามี)
  ตัวอย่างคลิกที่นี่

  3.7. รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาวิทยาศาสตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ถ้ามี)
  ตัวอย่างคลิกที่นี่
คำชี้แจง
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกภายในเวลาที่กำหนด
 2. หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน ให้ติดต่อมาที่ admission@kvis.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. แนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome บน PC