คำเตือน

บราวเซอร์ ที่่ท่านใช้ขณะนี้ไม่รองรับกับระบบ

แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ IE เวอร์ชั่น 10+ ขึ้นไป

Download Chrome

Download IE

Status
ยินดีต้อนรับ
Basic Dialog
Resistance to PrimeFaces is futile!
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร
ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
  คลิกที่นี่
 2. ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
  คลิกที่นี่

 3. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน
  คลิกที่นี่

 4. ***หมายเหตุ

  1. โปรดตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนและอีเมลที่ใช้สมัครให้ถูกต้อง

  2. โปรดตรวจสอบสนามสอบและจังหวัดของสนามสอบให้ถูกต้อง หากกดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้
คำชี้แจง
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 และสมัครสอบภายในเวลาที่กำหนด
 2. ในขั้นตอนการสมัคร หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน ให้ติดต่อมาที่ admission@kvis.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. แนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome บน PC
 4. ในวันสอบ นักเรียนต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
  4.1บัตรประจำตัวสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์
  4.2บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายรับรองว่า นักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริง