Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 

1. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลการสมัครต้องทำอย่างไร

ตอบ ติดต่อฝ่ายวิชาการฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โทรศัพท์ 033 013 615
(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกต์
หรือส่งอีเมลมาที่ admission@kvis.ac.th